Skip to content ↓
Heol y Celyn

Heol y Celyn

Newyddion a Digwyddiadau

              Date/ Dyddiad                    What's going on
19/11/21 Children in Need / Plant mewn angen
26/11/21   Flu Vaccine / Brechiad Fliw
03/12/21   Inset Day / HMS
09/12/21

 Breakfast with Santa (nursery only) 

 Brecwast gyda Sion Corn (meithrin) 

10/12/21

 Christmas dinner/ jumper day

 Cinio Nadolig / diwrnod simper 

13/12/21

 Santa Toy Mine Trip/Trip Sion Corn

15/12/21  Christmas Party / Parti Nadolig
16/12/21  Cinema trip (juniors) / Trip Sinema (Iau)
17/12/21  Last day / Diwrnod Olaf
04/01/22  Inset day / HMS

 

News and Events

Update for schools regarding COVID-19