Skip to content ↓
Heol y Celyn

Heol y Celyn

Ein Dysgu

Our Classes

English Foundation Phase

Dosbarth Oren Nursery Class
Dosbarth Glas Reception
Dosbarth Gwyrdd Year 1
Dosbarth Porffor Year 2

English Key Stage 2

Dosbarth Coch Year 3
Dosbarth Pinc Year 3/4         
Dosbarth Gwyn Year 4/5
Dosbarth Arian Year 5/6
Dosbarth Aur Year 6

Welsh Department 

Dosbarth Bloddeuwedd Meithrin / Derbyn
Dosbarth Branwen Blwyddyn 1 / Blwyddyn 2
Dosbarth Pwyll      Blwyddyn 3 / Blwyddyn 4
Dosbarth Macsen     Blwyddyn 5 / Blwyddyn 6